กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรประเภท Automation Machine Builder (AMB) โดยมี คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณอุเทน จันทวงษ์ ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบในนาม บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด จาก คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยสถาบันไทย-เยอรมัน ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ Robotics AI & Intelligent Solution (RAII) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา ห้องประชุม Grand Hall 203