Automation feeding system

งานบริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ

บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต หรืออัพเกรดเครื่องจักรที่ใช้แรงงานคนให้เป็นออโตเมชั่น โดยผสมผสานการใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เครื่องช่วยในการลำเลียงและขนถ่ายวัตถุดิบ เครื่องช่วยหยิบจับชิ้นงาน เครื่องช่วยในงานบรรจุภัณฑ์ เครื่องช่วยในขั้นตอนประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น