เฉลิมฉลอง 35 ปีแห่งความสำเร็จ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ “Glorious Celebration – A New ERA of Innovation” พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียางและพลาสติกที่ให้บริการแบบครบวงจรและครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมโดยจัดนิทรรศการ “Technology Solution Provider” และนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทตลอดระยะเวลา 35 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครอักษรา และโรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

ภายในงานเริ่มด้วย VRT ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จากนั้น ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคู่ค้า ผู้สนับสนุน และลูกค้าทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนธุรกิจและบริษัทในเครือมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อีกทั้งถือโอกาสนี้เปิดตัว คุณปฎิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานบริษัท กลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไป และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานบริษัท กลุ่มธุรกิจการผลิตและธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยี ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเป็นทางการ รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร สร้างศักยภาพทางการแข่งขัน ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ